• Label

 • Label

 • Label

 • Label

 • Label

 • Label

 • Label

 • Label

Dobrodošli!

Mi smo Prekon d.o.o. iz Zrenjanina i bavimo se reciklažom nemetalnih otpadaka i ostataka, a u skladu sa standardima ISO-9001:2008 i HACCP.

O nama

Ko smo i čime se bavimo?

Istorijat ove fabrike počinje 1984. godine kada je počela sa radom u okviru RO Fabrika stočne hrane "Begej", a u sastavu IPK "Servo Mihalj". Fabrika se bavi preradom nemetalnih otpadaka i ostataka i proizvodnjom mesno-koštanog brašna i tehničke masti.

Od 2006. godine zvanično ime fabrike glasi "PREKON" što je skraćenica od prerada konfiskata. U 2010. godini fabrika za reciklažu nemetalnih otpadaka i ostataka "Prekon" prelazi u vlasništvo kompanije "MATIJEVIĆ" u čijem se vlasništvu i danas nalazi.

Već decenijama ova fabrika je od velikog društvenog i ekološkog značaja za ceo region Vojvodine i Srbije. Od prelaska u sastav kompanije "Matijević" ova fabrika znatno povećava svoje kapacitete i produktivnost i unapređuje proizvodnju. Sa tendencijom ka inovacijama i ulaganjima kao i zaštiti životne sredine, "Prekon" postaje jedna od najkonkurentnijih fabrika i lider u ovoj oblasti prerade i proizvodnje u našoj zemlji.

Mat nekretnine

Proizvodi

Šta proizvodimo?

Mesno-koštano brašno

Mesno-koštano brašno je proizvod dobijen od kostiju, mesa i iznutrica toplokrvnih životinja savremenim procesom prerade (usitnjavanjem, sterlizacijom, odmašćivanjem) i usitnjavanjem do određene granulacije. Spada u grupu dopunskih proteinskih hraniva, jer najbolje delovanje razvija u kombinaciji sa drugim proteinskim hranivima. Značajno sadrži minerale, a naročito kalcijum i fosfor.

Fizičko-hemijski sastav:

 • Proteini
 • 45%
 • Vlaga
 • 10%
 • Stabilna mast
 • 15%
 • Pepeo
 • 35%
 • Svarljivost proteina
 • 83%

Mineralni sastav:

 • Kalcijum
 • 10.86%
 • Fosfor
 • 5.44%
 • Celuloza
 • 2.79%

Energetska vrednost je 3210057 cal/kg.

Mesno-koštano brašno se isporučuje u rasutom stanju ili u vrećama neto mase 50 kg.

Tehnička mast

Tehnička mast je proizvod visoke energetske vrednosti. Dobijena je topljenjem sporednih nejestivih proizvoda klanične industrije, odgovarajućim tehnološkim postupkom postignuta je visoka svarljivost i stabilnost. Koristi se kao energetski dodatak u pripremi svih vrsta smeša. Pogodna je za ishranu živine i svinja kojima je potrebna velika količina energije i bitnih masnih kiselina.

Fizičko-hemijski sastav:

 • Sadržaj vlage i isparivih materija
 • 2.87%
 • Peroksidni broj
 • 0.00mmolO2/kg
 • Kiselinski broj
 • 46.32mgKOH/g

Tehnička mast se isporučuje rinfuzno.

Sertifikati

Da, primenjujemo međunarodne standarde.

"Prekon" d.o.o. je uveo i primenjuje sistem upravljanja kvalitetom, te primenuje koncept za primenu principa sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).

Proverom kvaliteta, izveštaj broj 70750121, potvrđeno je da su ispunjeni zahtevi prema standardu ISO 9001:2008.

ISO 9001:2008 HACCP TUV

Kontakt

Kako nas kontaktirati? Evo par načina...

Sedište firme

Trg Slobode br.3-5( Pogledaj na mapi )

(u hotelu "Vojvodina")

23000 Zrenjanin, Srbija

Telefon: ++381 (0)23 530-900

Telefon/fax: ++381 (0)23 540-300

E-mail: office@prekon.rs

Proizvodnja

Šećeranska bb( Pogledaj na mapi )

23000 Zrenjanin, Srbija